تلفن کارخانه و دفتر فروش مرکزی :
۰۲۱-۴۴۳۷۵۳۲۹
۰۲۱-۴۴۳۷۵۳۴۹
۰۲۱-۴۴۳۷۵۳۶۷

فکس :
۰۲۱-۴۴۳۷۵۴۰۸

همراه : ۰۹۳۵۷۴۸۲۱۵۹

پست الکترونیکی : info@tensrco.com

تمامی حقوق برای شیر آلات تنسر محفوظ میباشد